top of page

Våra regler och villkor

 

- Endast den som fyllt 18 år får delta i det här spelet.
- Det här spelet har ingen som helst koppling till - och är inte sponsrat av Apple eller Google.

Skrapet
I Skrapet gäller det att skrapa fram tre stycken likadana belopp / symboler. Dessa belopp / symboler utgör Skrapets vinstvärde. Du kan bara spela Skrapet EN gång om dagen på egen hand, men tillsammans med dina WHOSSA-kompisar kan du spela upp till TRE ytterligare omgångar av Skrapet per dag. Om du spelar tillsammans med en Whossa-kompis så skrapar ni hälften av lotten var och delar lika på den eventuella vinsten oavsett vem som skrapat vad.

Tursnurran, Bonussnurran, Bonusbubblan, Dagens LUCKY 3, Veckans LUCKY 50
När du gjort allt du kan göra i Whossa och är klar med dina spel aktiveras Tursnurran. I Tursnurran vinner du Turmynt, ju fler desto bättre! Du kan bara spela Tursnurran EN gång om dagen. Du kan även vinna Turmynt i Bonussnurran som då och då döljer sig i de olika lotterna. Ibland dyker det även upp Turmynt när du skrapar i form av en Bonusbubbla. Om du är riktigt turlig tar du dig upp på LUCKY 100 där veckans 100 turligaste personer huserar. Den turligaste personen under veckan, det vill säga den som samlat flest Turmynt, vinner första pris. Om ni är flera som har samma antal Turmynt så är det den som först hade tur som hamnar överst. Ni delar dock på era era gemensamma vinstpengar ( exempel : Du och Bosse47 når samma antal Turmynt och får 197 Turmynt var och hamnar 1:a respektive 2:a på LUCKY 100. Då delar ni på prissumman på de två översta platserna.). När LUCKY 100 är full dvs när det finns 100 personer på den, så krävs det att man får fler Turmynt än de som redan ligger på LUCKY 100 för att peta ner någon från listan. Varje dag kan du även bli vinnare av LUCKY 3. Det fungerar på samma sätt som med veckans LUCKY 100 men listan består av max 3 personer.

Samarbete med tredje part

Ibland jobbar vi med annonsörer som vill synas i Whossa. De kan synas på olika sätt inne i appen. De delar ibland ut vinster som  ligger utanför vår vanliga prisplan. Whossa AB ansvarar under inga omständigheter för tredje parts vinster eller integrering med våra användare.

Allmänna villkor Whossa
Dessa Allmänna villkor är giltiga för deltagande i Whossas annonsfinansierade lotteri från och med 2021-09-01.

Allmänt


Bakgrund och beskrivning av produkten.

Whossa är ett annonsfinansierat lotteri (nedan ”Lotteriet”) som är gratis för användaren och där vinsterna betalas av våra annonsörer och sponsorer.
I Whossa kommer du att möta annonser i olika format och ibland kommer de att visas över hela skärmen.

Arrangör

Arrangör av Lotteriet är:
Whossa AB (org nr. 559199-2580)
Adress: Vanadisplan 3, 113 31 Stockholm, SVERIGE
(nedan ”Arrangören”)

Genom att delta i Lotteriet bekräftar deltagaren att hen har gått igenom och godtagit de här Allmänna villkoren.

Vem får deltaga i Lotteriet
Endast fysiska personer som uppfyller följande villkor får deltaga i Lotteriet och motta eventuella vinster:

- Är minst 18 år gammal.
- Är folkbokförd i Sverige.
- Inte har förvaltare enligt Föräldrabalkens definition.
- Har endast ETT registrerat medlemskonto i Lotteriet.

Vid eventuell vinst kommer ovanstående villkoren för deltagande i Lotteriet att kontrolleras och en eventuell vinst betalas endast ut om samtliga sådana villkor är uppfyllda. 


Vinstplan
Vinstplan perioden 2023-01-01 till 2023-12-31:

Lottpris: Gratis

Vinstgrupper: Se i Whossa-appen
Antal lotter: Dynamiskt (beroende av antal deltagare).

Kommande Vinstplaner för Lotteriet presenteras i Whossa-appen.

Lotteritillstånd och tillsyn
Deltagande i Lotteriet kräver ingen betalning av insats. Lotteriet och omfattas därmed inte av lotterilagen och ingen spellicens krävs.

Spel i Whossa
Varje deltagare har ett spel i Lotteriet per dag. Ditt dagliga spel finns tillgängligt i appen varje dag. Genom att deltaga godkänner du att Whossa kontaktar dig för feedback.

Kompisspel
Genom att bjuda in, eller bli inbjuden av vänner som också deltar i Lotteriet kan du få tillgång till maximalt 3 så kallade ”Kompisspel” per dag. Dessa spel spelar du tillsammans med din ”Kompis” och eventuella vinster delas lika mellan er. Ni kan även messa varandra om ni håller god ton.

Vinster
Arrangören har så kallad vinstbevakning och meddelar alltid dig till de kontaktuppgifter du angivit om du har vunnit. Eventuella vinster utbetalas så snart Arrangören kunnat bekräfta att du uppfyller villkoren för deltagande i Lotteriet. Spelaren är ansvarig för att de kontaktuppgifter som denne lämnat till Arrangören är korrekta och giltiga.

Vinster betalas ut till ett av Spelarens angivna bankkonto via en av Arrangörens utvalda betalpartner. Alternativa utbetalningssätt accepteras ej.

 

Om inte Arrangören kommer i kontakt med deltagaren för utbetalning av eventuell vinst inom 6 månader från vinsttillfället förfaller eventuell vinst. Vinster i Lotteriet är personliga och kan ej överlåtas.

Avslut
Du kan när som helst avsluta ditt deltagande i Lotteriet genom att inte spela ditt dagliga spel eller genom att avinstallera appen.

Behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser mot dig som deltagare i Lotteriet databehandlas de personuppgifter som du frivilligt lämnat till Arrangören, som exempelvis personnummer, namn, adress och e-postadress. Arrangören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter du lämnar enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018. Om du inte har lämnat uppgift om personnummer kan Arrangören komma att ta fram personnumret från utomstående leverantör i syfte att säkerställa att du är myndig, att den korrekta folkbokföringsadressen har angetts samt för kontroll av antalet konton per användare, max ett konto per person.
Genom att registrera dig som deltagare i Lotteriet så samtycker du till att Arrangören får behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla sina förpliktelser mot dig i samband med vinstutdelning och andra administrativa frågor tex att kontakta dig för att meddela eventuell vinst. Vidare samtycker du till att sådana personuppgifter kan komma att användas för administration, information och marknadsföring av Arrangörens tjänster och redaktionella sammanställningar, som tex vid offentliga kungöranden om vinster i Lotteriet.
Arrangören håller ett register för våra deltagare, du samtycker till att uppgifter om ditt användarnamn, e-post och betalningsuppgifter samt profilering baserad på adress och användning av digitala tjänster finns registrerade i detta register.
Marknadsföring av Lotteriet kan ske till dig via t.ex. sms och e-post. För det fall du inte vill ha denna marknadsföring kontaktas Arrangörens kundtjänst på kundtjanst@Whossa.com. Dina uppgifter lagras under maximalt tolv månader efter det att kundförhållandet upphört, såvida inte lagkrav finns för ytterligare lagring, exempelvis bokföringslagen. Om du inte vill att dina uppgifter ska finnas kvar i registret, kan du meddela Arrangören per e-post dataskyddsombud@whossa.com och begära att uppgifterna avlägsnas. Du har möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Arrangörens behandling av dina uppgifter. En skriftlig undertecknad ansökan om sådan information skickas till:

Whossa AB
att: Dataskyddsombud
Vanadisplan 3, 113 31 Stockholm

Du har även rätt att begära att Whossa rättar, blockerar eller raderar sådana personuppgifter som är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Begäran om rättelse skickas till kundtjänst på ovanstående adress.

Användande av deltagares namn och bild
Genom deltagande i Lotteriet samtycker du till att ditt namn och eventuell bild används i marknadsföring av Lotteriet exempelvis på internet och via e-post, men även i andra kanaler samt i samband med offentliggörande av eventuella vinster.

Vid eventuella klagomål och övriga frågor
Arrangörens kundservice: support@whossa.com om du har klagomål eller frågor.

 

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och begära en rekommendation av hur nämnden anser tvisten bör lösas. Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Vinstskatt
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Fallerade och avbrutna Spel
Vi gör allt vi kan för att undvika tekniska fel men det är inte alltid att det är möjligt. Detta gäller vid eventuella tekniska fel:
Vi och/eller våra leverantörer ansvarar inte för några stillestånd, serverstörningar, eftersläpningar eller några tekniska eller politiska störningar av speltid. Vi och/eller våra leverantörer har inget skadeståndsansvar för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppkommit genom eller i samband med användning av Appen eller dess innehåll, inklusive och utan begränsning till:
Förseningar eller avbrott i drift eller överföring.
Förlust eller förvanskning av data.
Fel i kommunikation eller nät.
Missbruk av webbplatsen eller dess innehåll.
Fel eller försummelser i innehållet.

Vi vidtar alla rimliga steg för att se till att vårt datasystem gör det möjligt för dig att delta i ett Spel. Om ett spel avbryts p.g.a. ett fel i telekommunikationssystemet eller en datorkrasch, återupptas Spelet exakt där du var innan avbrottet skedde. Om det inte visar sig vara möjligt att återuppta Spelet, så är det senaste vi har registrerat på våra servrar som gäller. Om fel i telekommunikation uppstår i samband med att Tursnurran skall stannas så finns en slumpgenerator på vår server som automatiskt stannar Tursnurran åt dig och ser till att dina vunna Turmynt adderas korrekt.


Tvist
Eventuella tvister mellan deltagare i Lotteriet och Arrangören skall avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans enligt svensk rätt.

Whossa! tolererar inget stötande språk i användarnamn och meddelanden. Stötande uttryck medför omedelbar avstängning.
Alla försök till bedrägeri i någon form mot Arrangören/Lotteriet kommer polisanmälas och medföra omedelbar avstängning.

bottom of page